Nyheder

Seneste nyt om Coronavirus, 6- marts 2020

Vi følger på Rybners naturligvis fortsat Sundhedsstyrelsens anvisninger og opfordrer alle - både ansatte og elever - til særlig opmærksomhed på de generelle hygiejneråd:

  • Vask hænder ofte og hyppigt med sæbe og vand, brug evt. håndsprit
  • Nys og host i ærme eller albuebøjning
  • Ved arbejde med direkte kontakt med sekreter opfordres til brug af engangshandsker.

Det er desuden, som tidligere udmeldt, vigtigt at informere skolen, hvis man som ansat eller elev inden for de sidste 14 dage er udrejst fra et af de særlige risikoområder.

I forhold til de seneste udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen gælder det, at man i en sådan situation bliver hjemme indtil 14. dag fra udrejse fra risikoområdet.

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte nærmeste leder eller undertegnede.

Med venlig hilsen

Gudrun Kirk Petersen
Direktør – HR og organisationsudvikling

lille_corona_banner.jpg