Nyheder

Serviceledere i Varde skaber energibesparelser

Servicelederne i Varde Kommuner er blevet bidt af at spare på energien, efter de har været på kursus med fokus på alle de måder hvorpå, de kan påvirke energiforbruget. Mange ser det som en personlig om end professionel sejr, når det lykkes at gennemføre en energiforbedring, hvor de arbejder.

Energibesparelser på 25.000 kroner
Det gælder blandt andet på Alslev Skole, hvor en stor renovering blandt andet med nye vinduer, solcelleanlæg og andre tiltag har givet en besparelse på 70 megawatt fra 230 megawatt i 2013 til 160 i 2014. Ikke alene renoveringen, men også Henrik Rasmussen, som er serviceleder på Alslev Skole, har ansvaret for den store nedgang i energiforbruget. På sin iPad følger han løbende med i, hvor meget energi solcelleanlægget producerer, og han har været i gang med at ændre på store og små ting.

- Jeg har sparet en masse penge på det. Sidste år fik vi et overskud på 25.000 kroner på energibesparelser. Jeg ville ønske, at vi kunne beholde dem som buffer, så vi for eksempel kunne investere i energibesparende toiletter og på et tidspunkt kalde os en grøn skole, fortæller den engagerede serviceleder.

Henrik Rasmussen web.jpg
Henrik Rasmussen, serviceleder på Alslev Skole, følger med i energibesparelserne på skolen via sin iPad.

Han har blandt andet justeret på varmen, så han kun behøver at varme ét lokale op, når foreninger eller klubber bruger skolens lokaler efter skoletid. Før blev han nødt til at varme en hel afdeling op. Næst efter det store solcelleanlæg står udskiftning af elpærer til LED-pærer. Men det er en stor investering, så den vil komme løbende, efterhånden som pærerne skal skiftes, og budgettet er til det.
Nyt varmeanlæg på plejecenter

peter fyhn web.jpg
Peter Fyhn arbejder på at få et energibesparende varmeanlæg til plejecentret i Nordenskov. 

Flere af servicelederne peger på, at de har lært at lave energiberegninger. For Peter Fyhn, som er serviceleder på plejecentrene i Årre, Nordenskov og Agerbæk, har det betydet, at han i samarbejde med den lokale VVS’er har lavet en beregning, som viser, at et nyt varmeanlæg på plejecentret i Nordenskov til 300.000 kroner vil kunne tjene sig hjem i løbet af fem år. Projektet er nu sendt til sagsbehandling i kommunen.

- Underviser Claus Herskind har lært os om energiberegninger. Det har virkelig givet os inspiration, fortæller Peter Fyhn, som håber, at projektet bliver godkendt, så de kan få et meget mere energivenligt varmeanlæg.

Viden om ventiler giver besparelser
På kurset har der ud over undervisning fra kursuscentrets undervisere været oplæg af konsulenter fra Danfoss og Grundfos. Det har givet dem en viden om flow i varmesystemet, besparelser ved indstilling eller udskiftning af radiatorventiler. Viden, som ikke alene gør dem i stand til at spare en masse ved at stille varmesystemet optimalt, men desuden klæder dem på til at snakke med fagfolk. John Nissen arbejder sammen med to kolleger som serviceleder på Lykkesgårdskolen, en større skole i Varde, som er i gang med en omfattende renovering og ombygning.

- De ting jeg har lært, har jeg brugt meget i renoveringsfasen. Jeg kan holde de byggesagkyndige og håndværkerne op på nogle ting, som hvordan de laver varme- og ventilationssystemerne. Jeg kan stå med lovbladet i hånden og tjekke, om det er, som det skal være. Der skal være nogle bestemte indstillingsmuligheder, som gør det muligt at spare på energien, fortæller han.

John Nissen web.jpg
John Nissen har bedre kunnet snakke med byggesagkyndige og håndværkere om energiforbruget i forbindelse med ombygningen af Lykkesgårdskolen. 

Den 13. november har alle 60 serviceledere i Varde Kommune været igennem hele uddannelsesforløbet og får overrakt et bevis på, at de nu er uddannet til service- og energioperatør.

Flere serviceledere – hvad har vi lært:

Nye ventiler på vej

kurt filskov web.jpg

Kurt Filskov, Lunde Kvong Skole:

Vi har været rundt og kigge på centralvarme- samt gasanlægget og prøvet at spare. Jeg håber, at jeg kan se det på energiregnskabet, når vi skal afslutte det til næste år. Desuden har jeg været rundt på skolen og tjekke vores strøm, lys og elektriske pærer. Vi har i forvejen tænd- og sluksensorer, men jeg har stillet dem bedre ind. Desuden har jeg arbejdet med indregulering af radiatorerne – hvor meget vand vi skal bruge for at opvarme et bestemt lokale – og hvor stor flowgennemstrømningen skal være gennem radiatorerne.

Jeg har været rundt og se hvor mange gamle pumper vi har på radiatorerne, og jeg har søgt om at få de gamle skiftet. Det kan tjene sig ind i løbet af tre til fem år.

 

Drømmer om en grøn skole
Henrik Rasmussen, Alslev Skole:

Vi har sparet på varmen ved at ændre på nogle ting. Vi har lige fået et kæmpe solanlæg, og det næste er, at vi skal ændre til LED-lys simpelthen for at få energiforbruget ned. Men det er en stor post, og vi har jo et budget vi skal overholde.

Jeg følger med i på iPad’en hvor meget energi solcelleanlægget leverer. Nu er vi oppe på 45 – 50 % af energiforbruget. Der er gået sport i det. Jeg kunne godt tænke mig engang at kunne sige, at Alslev Skole er blevet en grøn skole.

 

Tjek på energien i renoveringsfasen
John Nissen, Lykkesgårdskolen:

De ting, jeg har brugt meget i renoveringsfasen, er at holde byggesagkyndig og håndværkerne oppe på det med varme og ventilation.

Nogle gange har det været i orden, andre gange har der været nogle håndgribelige ting, som kunne gøres bedre. På nybyggeriet er ventilationssystemet blevet optimeret, så det opfylder de nyeste krav.

 

Kan bedre stille krav til fagmanden

Ole Klausen web.jpg
Ole Klausen, plejecentret Aktivitetscentret Ølgod:

Vi havde i forvejen været igennem en renovering – derfor kan jeg godt fylde lidt på alligevel. For eksempel har jeg skiftet pærer til mere energibesparende.

Inden for varme har jeg lært en masse nyttigt. På det område kan jeg bedre se baggrunden for nogle ting – det gør, at jeg bedre kan stille spørgsmål, hvis jeg ringer til VVS’eren.

 

Oplæg har givet ny viden
Peter Fyhn, plejecentrene i Nordenskov, Årre og Agerbæk:

Jeg er blevet mere fortrolig med programmet Caretaker, et energiregistreringssystem der skal bruges til at indberette måleraflæsninger. Nu kan jeg få startet rigtigt op, og få alle målere registreret og indtaste forbruget.

På kurset har der været oplæg, hvor konsulenter fra Danfoss og Grundfos har fortalt om pumper og ventiler, og det har især givet os ny viden om mulighederne for el-optimering – mange gange er det en god ide at udskifte de gamle pumper og ventiler for at energioptimere.

Kurset har fået mig til at prioritere mine opgaver helt anderledes.

 

Koldere brusebade

kenneth jacobsen web.jpg
Kenneth Jacobsen, Varde Fritidscenter:
Kenneth Jacobsen har kontrol-tjekket temperaturen på vandet i samtlige brusere i fritidscentret, og det viste sig, at temperaturen var alt for høj. Det er nu blevet justeret korrekt.

Pt. arbejder han med belysningen i hallen. Belysningen er gammel og slidt, og der springer sikringer. Sammen med sine kolleger kigger han på flere løsninger blandt andet LED belysning. Han har fået en helt anden dialog med elektrikerfirmaerne på baggrund af sin nye viden om belysning. For eksempel ved han nu, at LED-belysning kræver flere armaturer for at give den korrekte lysstyrke.

”Det er rart, at vi på kurset får en faglig opdatering. Jeg har taget min uddannelse for mange år siden, og så er ens viden forældet, fordi udviklingen går så hurtig. ”