Nyheder

Nye shippingmedarbejdere på vej ud i det Blå Danmark

Skoleuddannelsen foregår hos Rybners Handelsskole i samarbejde med Erhvervsakademi Sydvest, som det eneste sted i Danmark. I løbet af de syv ugers skoleforløb bliver eleverne konstant udfordret i de adskillige shippingrelaterede fag.

Den praktiske uddannelse sker i virksomhederne.

140327250340125500_resized.jpg 

Hovedtaleren ved årets Dimission var formand for bestyrelsen i Danmarks Skibsmæglerforeningen Tonny Dalhøj Paulsen.

En fremragende årgang
Han fremhævede at holdene 12A og 12B har været en fremragende årgang, hvilket også deres arbejde i virksomhederne har bevist.

Hold 12A og 12B er også den første årgang, hvor skoleuddannelsen i endnu større grad har haft fokus på den brede shippinguddannelse, som understøtter arbejdet med at uddanne shippingelever i mæglervirksomheder, lineagenturer, klarerings- og havnevirksomheder samt rederi- og operatørvirksomhed. Herudover arbejder skolerne med forskellige overbygninger, som f.eks. akademiuddannelsen samt en diplomuddannelse i shipping.

Næsten intet frafald
Formanden kom også ind på den politiske aftale om en revidering af erhvervsuddannelserne, og fremhævede årgangens flotte karakter, fine fremmøde samt den kendsgerning at 58 shippingelever færdiggjorde skoleforløbet, og kun en enkelt faldt fra. Det står i skærende kontrast til regeringens udmeldinger om de store frafald under erhvervsuddannelserne.

Gaver
Der blev også uddelt gaver ved dimissionen. Bedste elev på årgangen er Julie Wendel Lundholdt fra Lysander Shipping A/S med et imponerende snit på 12. Desuden valgte Hold 12A og 12B den bedste kammerat for hvert hold. For Hold 12A blev det Karina Jeppesen Amdisen fra "K" Line (Denmark) A/S og for Hold 12B valgtes Martin Lindemose fra Lysander Shipping A/S.

Formanden afsluttede med at sige:

” I er den maritime branches stærkeste kort fremover. I har viljen og evnen til at finde de positive vinkler på vanskelige problemstillinger og er forandringsvillige. I er i besiddelse af både kompetencer, optimisme og gå-på-mod. I kan tage initiativ. I er kontante og kan skabe resultater. God vind fremover til jer alle”

FAKTA
Danmarks Sibsmæglerforening er brancheforening for Skibsmæglere, Linieagenter, Skibsklarerings- og Befragtningsvirksomheder, Køb- og Salgsmæglere, Operatørvirksomhyeder samt Ship Management firmaer.