Nyheder

Gymasieelever kom tæt på berlinerne

Årsagen til, at eleverne ikke følte sig som masse-turister, hedder Mathias Irminger Sonne, dansk journalist med sæde i Berlin. Han skriver til daglig til danske dag- og fagblade om tysk forskning og tyske samfundsforhold, men i sidste uge brugte han det meste af sin tid på at følge gruppen fra Rybners Gymnasium rundt i Berlin i forhold til det program, han havde tilrettelagt.

- Hver dag havde sit eget tema, og udover morgenens tyske sprogundervisning og en introduktion til dagens tema skulle vi hver dag skrive en lille tysk opgave om emnet eller hvad vi havde oplevet, beretter Anne Katrine Lund fra 2.x.

Et af temaerne hed ”Multi-kulti” og bød blandt meget andet på ”dönner-safari” i Kreuzberg.

- Det var virkelig sjovt. Vi var selv på gaden for at interviewe folk i området, og det gav os en masse spændende viden og kendskab til bydelens beboere, vurderer Anne Katrine Lund, der sammen med resten af gruppen boede på hostel under opholdet i den pulserende storby.

Gruppen fik også lov at se Mathias Irminger Sonnes lejlighed, ligesom han hjalp med at finde gode spisesteder og andre interessante steder, hvor de almindelige turister ikke finder hen.

- Alt i alt var det en virkelig god tur, som jeg er positivt overrasket over. Jeg føler heller ikke, jeg er gået glip af noget i forhold til undervisningen derhjemme, for vi lærte jo også en hel masse, sammenfatter 2.g’eren, der stadig går rundt og fordøjer de mange indtryk.

Berlin-Portada.jpg

Besøgte venskabsgymnasium
Andre 2.g’ere fra Rybners Gymnasium fik i de forgangne uger øvet deres fransk-kundskaber. Det skete, da de besøgte Rybners’ venskabsgymnasium i Blois nær Paris. Efter en uge med skolegang på gymnasiet og indkvartering hos franske familier foregik den sidste uge i Paris.

Værterne fra Blois kommer på genbesøg i Esbjerg i foråret 2015, hvor de udover at deltage i den daglige undervisning på Rybners Gymnasium også skal på tur til Fanø og Ribe.