Nyheder

Vestjysk kraftcenter for svejsning vokser

Der bliver endnu større gang i aktiviteterne i svejsecenteret på Rybners Kursuscenter efter nytår. Kursuscentret og AMU Vest har indgået en aftale om, at Rybners Kursuscenter skal køre alle AMU Vests svejseaktiviteter videre.

For kunderne betyder det, at den vestjyske ekspertise inden for svejsning bliver samlet på ét kursussted.

svejs

Aftalen er et tegn på et tættere samarbejde mellem Esbjergs uddannelsesinstitutioner, som skal sikre virksomhederne de bedste løsninger, samt at kursisterne lærer så meget som muligt, forklarer administrerende direktør for AMU Vest, Torben Pedersen.

- Lige præcis svejseaktiviteterne er det et af de eneste områder, hvor der er i dag er overlap mellem udbyderne, og da Rybners i forvejen er rigtigt langt fremme på svejseaktiviteterne, synes vi det er fornuftigt, at samle aktiviteterne på et center der. Det giver kunderne den bedste vare. Og i sidste ende er det det, det handler om, siger han.

Dermed frigør AMU Vest kræfter til andre aktiviteter.

For ledige og virksomheder
AMU Vest har især udbudt kurser til ledige, som er henvist fra jobcentrene. Det vil komme dem til gode, at Rybners Kursuscenter i stor stil arbejder sammen med branchen.

Men Rybners Kursuscenter kan også trække på stor erfaring med at få ledige videre på arbejdsmarkedet og tilbyder seks ugers jobrettet uddannelse. For eksempel har Rybners Kursuscenter tilrettelagt forløb for syriske flygtninge og tidligere slagtere, da Danish Crowns slagteri i Esbjerg lukkede.

- Vi glæder os til den udvidede aktivitet i vores svejsecenter og ser frem til at gøre vores bedste for at tilfredsstille de nye kunders krav, siger Bjarne Knudsen, som er afdelingschef for svejsecentret.

FAKTA
Rybners Kursuscenters svejseekspertise henvender sig især mod offshorebranchen inden for vind/olie/gas samt procesindustrien. Svejsecentret tilbyder uddannelse i alle svejseteknikker – herunder som den eneste uddannelsesinstitution i området i pulverkran. Stort set alle typer svejsecertifikater, som er nødvendige for at arbejde i branchen kan erhverves på svejsecentret. Endvidere tilbyder Rybners Kursuscenter §26-kurser på engelsk, tysk, polsk, italiensk, portugisisk og dansk. Underviserne har selv mange års erfaring fra branchen.

Yderligere oplysninger:
Vicedirektør på Rybners Olaf Rye Jensen, mobil: 21798555, e-mail: orj@rybners.dk
CEO AMU Vest Torben Pedersen, mobil: 20 71 94 86, e-mail: tp@amu-vest.dk