Nyheder

Et svejsekursus er vejen ud på det danske arbejdsmarked

De fleste har erfaring med en svejsepistol med i bagagen fra Syrien, men de mangler de certifikater, der er nødvendige for at blive ansat som svejser i Danmark, og der er stor forskel på svejsning i Danmark og Syrien – I Danmark er kvaliteten af svejsearbejdet en del højere, har underviser Carsten Jensen allerede konstateret.

22-årige Mohamad Abdul Al Ahmad fra Hana i Syrien skiller sig ud fra de andre kursister – Han virker allerede til at være en rutineret svejser.

- I Syrien begyndte jeg bare at arbejde som svejser. Der har vi ikke certifikater. Jeg har arbejdet som svejser 4- 5 år, fortæller Mohamad Abdul Al Ahmad gennem en tolk. Og hans dygtighed med svejsepistolen er blevet bemærket.

- Vi har gode erfaringer fra tidligere forløb med at finde praktikpladser til dem. Og jeg er ret sikker på, at vi også finder en plads til Mohamad, vurderer Carsten Jensen.

mohamad_1.jpg

Krav til sproget

På forløbet er der flygtninge fra Billund, Esbjerg, Ringkøbing-Skjern og Tønder kommuner. Det er jobcentrene i de respektive kommuner der i samarbejde med Rybners Kursuscenter finder praktikpladser til flygtningene.

Rybners Kursuscenter har kendskabet til virksomhederne i lokalområdet og god erfaring med at give flygtningene de kompetencer, der matcher virksomhedernes behov.

- Sproget er et problem – Det kommer vi ikke udenom, men også her gør de fremskridt, når de er her. Med hensyn til svejsningen, så presser vi dem meget – Dels fordi de er motiverede for at komme i job, og vi ved, hvilke krav der skal opfyldes på virksomhederne. De krav skal de være klar til at opfylde, understreger Carsten Jensen.

Granly Gruppen i Esbjerg er en af de virksomheder, der har ansat kursister fra de tidligere hold. I øjeblikket er der ansat to syriske flygtninge i virksomheden – en er ansat på almindelige vilkår og den anden er ansat med løntilskud, men bliver fastansat, når den periode udløber.

Salgschef Marc Billing genkender problemet med hensyn til sproget.

- Hvis de ikke kan dansk eller engelsk, så er det et problem. De to, vi har nu, har lært meget, så det skal nok gå. Vi har haft en ansat, der hverken kunne dansk eller engelsk. Han var rigtig dygtig, men uden sprogkundskaber, går det ikke, fortæller Marc Billing, som også sikrer sig, at kommende svejsere kan de svejsestandarder, man bruger på virksomheden – Resten lærer de på arbejdspladsen.

mohamad.JPG

Bliver behandlet ens

På Granly bliver de syriske flygtninge og andre svejsere fra udlandet behandlet på samme måde som danskerne – Der er hverken positiv eller negativ forskelsbehandling

- De to syrere indordner sig under forholdene og passer deres arbejde. De viser, at de gerne vil det her, så de fortjener en chance som alle andre. Vi kan godt se, at de mangler lidt i tempoet i forhold til deres danske kolleger, men det skal de nok komme efter. Det er ikke special-opgaver, de bliver sat til, men de bliver behandlet som alle andre, understreger salgschef Marc Billing.

Bedre muligheder

På Esbjerg Jobcenter arbejder jobkonsulent Dorthe Nissen med at finde virksomheder til de syriske flygtninge. Hun er meget fortrøstningsfuld, da der den seneste tid har været gode nyheder for erhvervslivet – Blandt andet er der netop indgået en aftale om Tyra-feltet i Nordsøen.

Desuden mener hun, at Integrationsgrunduddannelsen er også en god mulighed for at få flygtninge integreret på arbejdsmarkedet. Integrationsgrunduddannelsen er et resultat af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, som blev indgået i 2016. Den varer to år og omfatter en ansættelse i en lønnet praktikstilling i en virksomhed samt skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Integrationsgrunduddannelsen indeholder en bonusordning for virksomheden på 40.000 kr. efter to år mod at give den ansatte en minimumsløn.

- Den gør det lettere for os at finde interesserede virksomheder. Når vi snakker med virksomhederne, så kan vi godt mærke, at sprog og fleksibilitet på arbejdspladsen vægter højt. Hvis flygtningene gør en indsats for at lærer sproget og falde til på arbejdspladsen, så er virksomhederne også parat til at give dem chancen, siger Dorthe Nissen.

Og de 11 syriske flygtninge er klar til at gribe muligheden for at få et arbejde.