Nyheder

Talenter skal dyrkes på Teknisk Skole

Der er nogle som har det ekstra, der skal til. For eksempel tømrereleven, som har et særligt tag på hammeren. Kokken, som har et helt specielt engangement. Det kan være svært at sætte fingeren på, hvad der gør det, men de har talent.

world_skills__1_.jpg
Tommy Jespersen er et særligt talent. Han deltog i WorldSkills sidste år. 

Og for at de talentfulde elever på Teknisk Skole Esbjerg kan udvikle sig mest muligt og udnytte deres talent, er skolen gået med i et et EU-støttet projekt kaldet Talentvejen.nu, som organisationskonsulent Leif Rasmussen leder. Det går ud på at spotte og støtte talenter for at sikre, at de bedste elever rykker sig mest muligt.

- Man kan godt vælge en erhvervsuddannelse for at udvikle sit talent, understreger Leif Rasmussen.

Lærerne skal spotte de særligt talentfulde elever, de bedste 10 % af eleverne. Med talentfulde menes ikke nødvendigvis de, som har fået de bedste karakterer.

- Her kan folk godt udvikle deres talent, uden at de er bogligt mindede. Alle skal flytte sig så meget som muligt - også de dygtigste, pointerer Leif Rasmussen.

Kompetent og engageret
Talent dækker over det at have en særlig vilje, engagement, nysgerrighed, overblik, at være socialt kompetent og innovativ i forhold til sit fag. Det kan godt være en elev, som ikke har klaret sig specielt godt i folkeskolen, fordi han ikke blev motiveret af undervisningen, men som i forhold til sit fag besidder en særlig interesse og engagement, som gør at han har potentialet til at udvikle sit talent.

Hvis han ikke får lov til at udvikle sit talent med særligt udfordrende opgaver, får lov at sætte sin faglighed på spil i andre sammenhænge og mærker, at omgivelserne tror på ham, kan talentet dø ud. Derfor er det så vigtigt, at talenterne bliver opdaget og støttet, så eleverne udnytter deres fulde potentiale både til deres egen og erhvervslivets fordel.

- Det er et tilbud, der gælder de få. De får noget ekstra tilbudt, men skal også yde noget ekstra selv, pointerer Leif Rasmussen.

Virksomheder med
Også virksomheder skal være med til at pleje talentet, når eleven er i praktik. En række virksomheder er gået med i samarbejdet om Talentvejen.nu. Også for virksomhederne gælder det, at det både vil give dem noget ekstra at få en rigtig dygtig elev, men at virksomheden også selv skal give eleven noget ekstra. 

FAKTA
Der er sat en række ting i gang for at udvikle Talentvejen på Teknisk Skole Esbjerg

  • Tre uddannelsesretninger er valgt til at være med til at udvikle projektet og prøve tiltagene af: Mad til mennesker (tjener, kok og ernæringsassistent), Bygge og anlæg samt Smedene.
  • De første talentelever er fundet.
  • Skolen er i gang med at lægge et program, blandt andet skal smedeeleverne til Dortmund, hvor de skal opleve sværindustri og en arbejdskultur, som de ikke kan opleve herhjemme.
  • Seks lærere er blevet efteruddannet i at være sparringspartnere for de ekstra talentfulde elever
  • Skolen søger flere virksomheder, som vil deltage.


Talentvejen.nu kører som et EU-støttet projekt i to år, hvor skolerne skal udvikle redskaberne og forløb til de talentfulde elever og kan prøve tingene af. Når projektet slutter, er det meningen, at skolerne skal arbejde videre med talentudvikling på erhvervsuddannelserne.  

Læs mere på www.talentvejen.nu >