Nyheder

Talentspor på Rybners

I en årrække har det primært været elever med faglige udfordringer, der har været fokus på og er blevet lavet forløb for, men med den nye linje, Talentsporet, får den gruppe af elever, der vil lidt mere og går rundt med en drøm om at blive selvstændig, butiksbestyrer eller leder i en butik eller (e)handelsvirksomhed, mulighed for at udvikle og dygtiggøre sig - både på det personlige og faglige plan.

Før sommerferien udarbejdede de førsteårs-elever, der var interesseret i at komme på linjen, en ansøgning og var efterfølgende til en samtale. Næsten alle blev optaget.

- Talentsporet henvender sig ikke nødvendigvis til de elever, der har de højeste karakterer. Det handler i højere grad om, at de er nysgerrige og afklarede med, hvad de vil, forklarer Charlotte Bjerre, der underviser klassen i erhvervsøkonomi og fungerer som klasselærer.

DSC_1207-lille.jpg
Målet med Talentsporet er at uddanne dygtige detailelever og kommende ledere inden for detail- og handelsvirksomheder i et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Praksisnært og casebaseret
Ti håndplukkede virksomheder har sagt ja til at medvirke i Talentsporet, hvilket gør undervisningen ekstra praksisnær. I løbet af skoleåret skal eleverne således løse cases, som virksomhederne præsenterer for dem, og også grundforløbsprojektet, som afslutter den teoretiske del af elevernes uddannelse, vil blive bundet op på en af virksomhederne.

Derudover bliver der som en integreret del af undervisningen stillet skarpt på elevernes kompetencer inden for salg og personlig performance, og noget af det første, de vil blive udsat for, er speeddating. Her vil eleverne ud fra deres cv præsentere sig for virksomhedsrepræsentanterne og fortælle om deres fremtidsplaner.

- Undervejs i samarbejdet og ikke mindst under speeddatingen har virksomhedsrepræsentanterne mulighed for at spotte elever, de kunne være interesseret i at indgå et tættere samarbejde med eventuelt med henblik på praktik, ”føl-ordning” og måske en kommende elevplads, fortæller Henrik Fribæk, der underviser klassen i dansk.

Speeddatingen er desuden en god øvelse forud for Rybners Jobmesse, der finder sted i uge 5.

DSC_1190-lille.jpg
Onsdag den 20. august havde Talentsporet besøg af freelance skuespiller og sanger Ole Jørgensen, som trænede præsentationsteknikker med eleverne.


Videre på EUD
Et andet formål med talentsporet er at øge elevernes interesse for den merkantile EUX-uddannelse, som vil blive udbudt på Rybners Handelsskole fra næste skoleår. EUX-uddannelserne giver de studerende mulighed for at opnå et gymnasialt niveau i forbindelse med deres erhvervsuddannelse. Det betyder, at de efterfølgende kan læse videre og videreuddanne sig på samme vilkår som personer med en gymnasial eksamen. Dette er helt i tråd med, hvad erhvervsuddannelsesreformen lægger op til.

DSC_1194-lille.jpg
Også de øvrige HG2-klasser øvede præsentationsteknik. Det foregik i EFI-hallen. Her er det elever fra Talentsporet, der laver øvelser.

Fakta
Flere studerende vælger karriereveje inden for ledelse/butiksbestyrer eller vælger at blive selvstændige erhvervsdrivende.

DSC_1213-lille.jpg