Nyheder

Tankevækkende digital indflydelse

28 procent af de 258 adspurgte stx’ere og hhx’ere har oplevet, at nogen har skrevet grimme ting til dem i en privat besked. 13 procent har oplevet det på de sociale medier, hvor andre kan læse med. Hele 12 procent af eleverne har oplevet at blive truet på mobilen.

Søren Hebsgaards spørgeskemaundersøgelse byder på en række bemærkelsesværdige tal med relation til digital dannelse, herunder tonen på de sociale medier, psykiske trivsel, digital mobning og deling af nøgenfotos.

Undersøgelsen angiver en række pejlemærker i forhold til en diskussion om mobilpolitik. I stedet for at ledere og lærere siger “vi synes” og “I burde”, har de med henvisning til undersøgelsen mulighed for at sige “som I kan se her, så synes I selv at det er et problem…” og “når nu så mange synes xxx, hvad skal vi så gøre ved yyy?”.

Hele 15 procent - 39 elever - har sendt et billede eller en video til nogen, hvor de selv var helt eller delvist nøgen, og 58 procent - 147 elever - har modtaget indhold af den type. 8 procent – 19 elever - har oplevet, at andre har delt et billede eller en video, hvor de selv var nøgen eller delvist nøgen. Dog virker det på elevernes kommentarer til, at de fleste af situationerne er foregået for sjov blandt få venner.

28 procent af eleverne svarer, at de har været med i en hadegruppe på nettet inden for det seneste år. Heraf angiver 12 procent, at det drejede sig om nogen, som de kender personligt.

IMG_1475-web.jpgIMG_1499-web.jpg

Stressede elever
I undersøgelsen angiver 46 procent af eleverne, at de føler sig stresset i varierende grad. Dertil kommer at 10 procent ikke føler sig god nok, som de er. 14 procent føler sig ligefrem udenfor.

En delt af forklaringen ligger muligvis i netadfærden, idet 64 procent svarer, at de ofte kommer til at sidde med mobil/tablet meget længere, end de egentlig ville, og 45 procent er enig i, at når de er sammen med vennerne, fylder deres mobil alt for meget. 35 procent erklærer sig til gengæld uenig.

98 procent bruger Facebook og Snapchat dagligt eller næsten dagligt. For Instagram og YouTubes vedkommende ligger tallene på henholdsvis 83 og 77 procent.

Forventningen om at være tilgængelig og online spiller også ind. Sammenlagt sørger 93 procent af eleverne for at svare på en telefonbesked enten lige med det samme eller inden for 15-60 minutter. Omvendt forventer 66 procent svar inden for en time.

57 procent synes det er godt, hvis mobilen skal ligge i tasken i undervisning, og 24 procent er enig i udsagnet ”jeg oplever, at undervisningen bliver dårligere, fordi eleverne laver alt muligt andet på deres telefoner/computere. 23 procent synes, at lærerne generelt burde gribe mere ind, når eleverne bruger deres telefoner eller computere til ting, som ikke har med undervisningen at gøre. Samtidig angiver flere, at det er elevens eget ansvar at få noget ud af undervisningen.

Hebsgaards undersøgelse har fået ”svesken på disken” og kastet bolde op til en hel stribe debatter. Nu er det så op til os alle at gribe måske bare nogle af dem.

Også på Rybners Tekniske Gymnasium og Rybners HF beskæftiger de sig i denne uge med ”Etik på nettet”.

IMG_1504-web.jpg