Nyheder

Under teknikfagsugen kulminerer måneders eksperimenter og udvikling

Koncentrationen lyser ud af Anne Krog og Sara Brorson Jensen fra 3b, mens de håndterer de fyldte glaskobler. De har teknikfag indenfor ”Proces, levnedsmiddel og sundhed”, hvor de lærer om teknologier, som bruges inden for områderne sundhed, sygdom og miljø.

- Vi er i gang med at udvinde cellulase fra østershatte til det såkaldte andengenerations-biobrændstof bioethanol - en proces, som der forskes meget i at gøre hurtigere og mere effektiv, fortæller Anne Krog, der ligesom sin makker har valgt emnet, fordi hun gerne vil arbejde med enzymer og noget, som kan være til gavn i samfundet.

- Vi afprøver en helt masse forskellige udvindingsmetoder: ekstraktion, udsaltning, centrifugering, dialyse og gæring, opremser Sara Brorson, mens hun med et spektrofotometer måler absorbansen af en opløsning. - Det er fedt at bruge de teknikker og den teori, vi har lært, tilføjer hun.

Rundt om i værkstederne og laboratorierne er eleverne travlt optaget af fremstilling af alt fra sæbe, gin og en fuldautomatisk kop-nuddel-maskine til en stemmestyret skakcomputer.

IMG_4717-web.jpg

En sund blå farve
Jes Ethelberg, Julie Vestergaard og Thea Hansen fra 3b har valgt et udfordrende emne: de dyrker alger for at udvinde blåt farvestof til brug i blandt andet bolcher, is og budding.

- Den syntetiske blå farve, der som oftest bruges i fødevarer, er faktisk usund. Derfor er det oplagt at forsøge at finde en mere naturlig erstatning, forklarer Julie Vestergaard.

- Vi arbejder med spirulina, der er en speciel type af mikroalger, eller cyanobakterier som de kaldes. Algerne var blandt de første fotosyntetiske organismer på jorden og udtræk af dem sælges som kosttilskud. Der er en masse sjove processer forbundet med projektet. Lige nu eksperimenterer vi for eksempel med lysets indvirkning på processerne, beretter Jes Ethelberg.

I bestræbelserne på at indhente mere viden har tre kemi- og biologiinteresserede gymnasieelever været i dialog med forskere på SDU i Odense, som har erfaring med eksperimentet.

IMG_4739-web.jpg

Tænker selv
Bagerst i laboratoriet står Jesper Simonsen fra 3a og rører i en stor gryde. Duften derfra er ikke sådan lige at placere.

- Jeg forsøger at udvinde salicin fra hvidpilbark - et stof, der minder om salicylsyre og som kan omdannes til acetylsalicylsyre, der indgår i smertestillende medicin, blandt andet nogle typer hovedpinetabletter. Allerede i middelalderen fandt de ud af, at det har en smertestillende effekt, fortæller Jesper, der laver projektet sammen med klassekammeraten Kristiane Bjerrum.   

Han synes, det er fedt at udføre gruppeeksperimenter:

- Vi lærer at tænke selv. Der er ikke en øvelsesvejledning at gå frem efter, og så bliver vi godt klædt på til universiteterne, hvor de arbejder på samme måde.

IMG_4747-web.jpgIMG_4750-web.jpg

  

Om Teknikfaget på HTX:

  • Teknikfagene El, Maskin, Bygge og Proces er noget af det, der adskiller de tekniske gymnasier fra de øvrige gymnasieretninger. Her har eleverne mulighed for at være kreative, få nysgerrigheden stillet og afprøve deres ideer gennem forsøg og fremstilling af konkrete produkter.
  • Eleverne har lidt over 100 timer, fordelt på et par måneder, til at udvikle, beregne og bygge et teknisk projekt, som de skal fremlægge til den afsluttende A-niveau-eksamen sammen med en fyldig rapport. Det hele kulminerer med teknikfagsugen, hvor eleverne udelukkende arbejder på at færdiggøre deres projekt, og den efterfølgende uge skal de aflevere deres rapport.