Nyheder

Temadag sætter fokus på karriere- og uddannelsesmuligheder i energisektoren

Det er velkendt, at offshorebranchen er den dominerende branche i Esbjerg-området, ligesom det også er velkendt, at den mangler arbejdskraft, især ingeniører.

Derfor er en række af byens aktører inden for offshorevirksomhed og -uddannelse gået sammen om at afholde en temadag, hvor naturvidenskabelige lærere og vejledere fra grundskoler og gymnasial- og erhvervsuddannelser bliver opdateret med den sidste nye viden, så de tilbage på deres skole kan være med til at synliggøre - og fungere som ambassadører for - energisektoren.

- Lærerne og vejlederne er jo dem, der har den daglige kontakt med de unge, der står for at skulle vælge ungdomsuddannelse og studieretning og sidenhen videregående uddannelse og branche. At de er opmærksomme på - og sørger for at videreformidle - de muligheder, som de unge har for at gøre karriere i energisektoren, er meget afgørende for at sikre fremtidens arbejdskraft i selvsamme sektor, forklarer Tove Morell, projektleder for ”Energi Campus Esbjerg” - et udviklingsprojekt, der har fokus på opkvalificering af arbejdsstyrken i Region Syddanmark - herunder øget optag på ingeniørstudierne.

Eksamensprojekt
Arkivfoto fra Rybners Tekniske Gymnasium.

Oplæg og workshop
I løbet af temadagen vil der være forskellige oplæg - blandt andet fra repræsentanter fra Atkins, Vattenfall, Dansk Metal og Danish Offshore Academy, der vil fortælle om opgaver og karrieremuligheder inden for især offshore industrien.

Deltagerne kommer desuden til at høre om erhvervsuddannelserne, ingeniøruddannelserne og maskinmesteruddannelsen, der som bekendt er returneret til Esbjerg, og på programmet er også en workshop, der handler om, hvordan dagens information kan videreformidles hjemme på skolen.

Temadagen, der afholdes den 2. december kl. 8 - 15.30 på Aalborg Universitet Esbjerg, er arrangeret af Dansk Metal, Rybners, Danish Offshore Academy, Aalborg Universitet Esbjerg og Projekt Energi Campus Esbjerg. Den er gratis, og der er plads til max. 50 deltagere.

Læs mere om Temadagen

For yderligere information kontakt Tove Morell, tlf. 2929 3960, morell@staff.aau.dk

Fakta: Energi Campus Esbjerg har et budget på 4,6 millioner kroner, og halvdelen kommer i form af støtte fra EU’s Europæiske Socialfond. Det er Syddansk Vækstforum, der har indstillet projektet til støtte.