Nyheder

Temamøde om stresshåndtering

Kom til foredrag: RUS: Stresshåndtering for redningsmandskab - styrk din hjerne til at handle rigtigt i stressede situationer. 

Foredraget handler om den ukontrollable stress, som hjernen genererer, hvis den føler usikkerhed, fare og frygt og handler efter hjernens instinkter. 

"In combat you do not rise to the occation - you sink to the level of your training."

Er man først ramt af hormoninduceret stress, kan man sjældent tænke sig til en løsning - så handler man løsningen. Har man erfaring med eller træning i en given situation og dermed værktøjer til rådighed, handler man med stor sandsynlighed godt. Men har man kun dårlig træning, mangelfulde rutiner eller slet ingen værktøjer til rådighed, så stresser man og handler med stor sandsynlighed uhensigtsmæssigt. 

Foredragsholder Thomas Andreassen har en fortid i mediebranchen og har arbejdet i politiet i 14 år. Han arbejder til dagligt som uddannelseskonsulent i Nordsjællands Politi med blandt andet stresshåndtering, mental forberedelse, kommunikation, samarbejde, operativ uddannelse og træning. Thomas' primære fokus er på, at få tingene til at virke i praksis - særligt under hensyntagen til, at rigtig mange opgaver skal løses under stress, tidspres og i samarbejde med andre. 

Et spændende foredrag, som er yderst relevant for reddere og redderelever og andre, som dagligt kan blive udsat for stressede situationer. 

Sted: Glassalen, EUC Vest, Spangsbjerg Møllevje 72, Esbjerg. 

Tid: Onsdag den 12. marts klokken 14.45 til 17.45. 

Tilmelding senest den 10. marts til grethe.gad@3f.dk

Rescue_pos_CMYK_2 linjer.jpg

reddernes udvikling.jpg

3f.jpg