Nyheder

TGE-elever overraskende hårde til dansk og matematik

Afgangseleverne på TGE - Teknisk Gymnasium Esbjerg - havde sidste år det højeste karaktergennemsnit i regionen blandt sommerens studenter. Og ser man udelukkende på htx-gymnasierne, havde eleverne på TGE de højeste karakterer i hele landet.

Dykker man nærmere ned i tallene, har det vist sig, at særligt karaktererne i mundtlig dansk og skriftlig matematik er signifikant forskellig fra referencetallene. Sagt på en anden måde har eleverne klaret prøverne langt bedre end andre elever på landsplan med samme sociale og økonomiske baggrundsforhold. Og det er altså dette, som har vakt ministeriets nysgerrighed.

Sammen med Ikast-Brande Gymnasium, Frederiksværk Gymnasium og HF Centret Efterslægten er TGE derfor blevet udvalgt til en gennemgang af gymnasiernes undervisningspraksis og organisering. Den socioøkonomiske analyse skal munde ud i en rapport, der beskriver de mest effektive teknikker, metoder, processer og aktiviteter i forhold til at optimere elevernes karaktergennemsnit  - kort sagt "best practice".

- Det bliver spændende at give vores erfaringer videre og finde ud af, præcis hvad det er, vi gør godt, lyder det fra TGEs rektor, Allan Torntoft Gregersen.

Gymnasiet får i første omgang besøg af en task force fra Undervisningsministeriet den 26. marts. Her vil både elever, lærere og ledere blive interviewet.

Læs mere om den socioøkonomiske reference for gymnasiekarakterer her:  http://uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-om-gymnasiale-uddannelser/Sociooekonomisk-reference-for-gymnasiekarakterer

Se gymnasiekarakterer og socioøkonomiske referencer for TGEs studenter: https://statistik.uni-c.dk/GymKaraktererSocioReference/Default.aspx?instnr=561401&skoleaar=2012&linje=HTX

 bjarne_c-14.jpg
Eleverne på TGE klarer sig markant bedre end forventet til eksamenerne i mundtlig dansk og skriftlig matematik. Hvad det er, gymnasiet gør så godt, vil Undervisningsministeriet nu se på i en socioøkonomisk analyse.