Nyheder

Tysk i gymnasiet er en god investering

Tysk er måske ikke lige det fag man forbinder med mest sjov og ballade, men det forsøger man nu at lave om på, på Rybners Handelsgymnasium.

Gode tyskkompetencer fra gymnasiet er et stærkt kort at have på hånden, når eleverne engang skal ud og finde job i Region Syddanmark. Med projektet ”Tysk – en karrierevej”, er terperi af tyske gloser og remser i undervisningen derfor byttet ud med spændende besøg, foredrag og faglige projekter – og det hele handler om, hvor vigtigt det er, at gøre noget ved sine tyskkundskaber i gymnasiet.

Besøg fra den tyske ambassade
Rybners Handelsgymnasium har valgt at fokusere på turisme, da det er en stor branche i Sydvestjylland. Eleverne kommer til at arbejde med tysk sprog og kultur i dansk erhvervsliv, og de skal lære, hvor vigtigt det er, at kunne forstå og kommunikere med tyskere inden for turistbranchen.

hjemmeside2.jpg
Marko Lins fra den tyske ambassade besøgte 1c og 1t.

Marko Lins, leder af den tyske ambassades presseafdeling, kom derfor på besøg og fortalte 1c og 1t om netop turisme i en dansk/tysk sammenhæng. Marko Lins kom også ind på kulturelle forskelle mellem Danmark og Tyskland og gjorde op med mange af de fordomme, der lever i bedste velgående: For danskere er ikke kun blonde og tyskere er ikke kun kedelige, understregede han.

Hjemmeside1.jpg

Turisme og tværfagligt samarbejde
Det er fagene virksomhedsøkonomi, afsætning og tysk, der skal danne ramme for elevernes videre arbejde i regionsprojektet. 1t og 1c skal i løbet af det næste halve års tid indgå et konkret samarbejde med turistbureauerne på Fanø og i Varde, hvor eleverne skal udarbejde virkelighedsnære løsningsforslag til de udfordringer branchen står overfor – og imens lærer de tysk på en sjovere måde.