Nyheder

Rybners Handelsskole yder uddannelsesgaranti

Selv om det ikke altid lykkes at finde en elevplads, er det helt sikkert, at alle elever, der begynder på en uddannelse på Rybners Handelsskole, også kan færdiggøre den. Rybners Handelsskole yder uddannelsesgaranti. 

Når erhvervsskolereformen træder i kraft til august, vil det reducere antallet af elever på skolen som følge af de øgede karakterkrav. Derfor vil det kun blive lettere at finde en praktikplads, mener Dorte Lockdahl, som er uddannelseschef på Rybners Handelsskole.

- Der bliver ikke mangel på praktikpladser, men mangel på elever til de, som ønsker at få en elev, konstaterer hun.

Virtuel møbelhandel
Finder eleven ikke selv en praktikplads, betyder det ikke, at han ikke senere kan komme ud i praktik. Skolen tilbyder skolepraktik for kontor og detailelever, hvor en stor del af indsatsen går på at få eleverne ud i praktik i virksomheder. Desuden driver eleverne i løbet af skolepraktikken i detail en butik, mens de på kontor driver en virtuel møbelhandel, som Olivia Nielsen er leder af.

- De gør fuldstændig det sammen her som i enhver virksomhed. Vi er et business-to-business-firma, som sælger møbler, fortæller hun.

Rybners Handelsskoles virtuelle møbelsalg handler med 50 andre virksomheder i et landsdækkende netværk. Eleverne arbejder med faktura, ordrebekræftelse, fragtbreve, momsopgørelse og alt det andet, som virkelige virksomheder gør.

- Der er et kvalitetstjek af, at de opnår, de ting de skal i løbet af uddannelsen.

Får lov til det hele
Ofte kan skolepraktik være en fordel, for eleverne får lov til alt – i modsætning til elever i virksomheder, hvor man går mere langsomt frem.

- De må mere og får lov til at rode ned i tallene. De har mulighed for at lave fejl, som ikke koster. Og de har tid til at gennemgå, hvad der gik galt, fortæller Olivia Nielsen.

lille.jpg
Janne Hørup Fock har tidligere været maler, men fik en skade, som gjorde, at hun måtte tage en anden uddannelse. 

Janne Hørup Fock fra Esbjerg blev færdigudlært som kontorelev i november. Hun begyndte sin tid som elev i skolepraktikken. Efter et halvt år fik hun først en kort praktik og siden en praktikaftale for resten af sin elevtid. Hun var ikke stolt af at være i skolepraktik på grund af det dårlige ry, men kunne mærke fordelen, da hun kom ud på kontoret ved Østergaard Entreprise i Tarp.

- Jeg tror, det har betydet, at jeg ikke sad uden viden. Det har betydet noget, at jeg har været i skolepraktik. Det har virksomheden haft gavn af. Jeg har haft lettere ved det, fordi jeg har snuset til det i forvejen, siger hun.

Ansættelse gennem sit praktiksted
Janne Hørup Fock havde lært noget.

- Jeg valgte selv, at jeg ville have noget ud af det, siger hun.

Hun er nu ansat i Ingeniørfirmaet Mogens Præst, som er et søsterselskab til Østergaard Entreprise, hvor hun var i praktik.