Nyheder

Udviklingsministeren snakkede om verdensmål med elever fra Rybners

Besøget på Rybners Gymnasium er det første af en række besøg, hvor ministeren tager rundt på gymnasier for at sætte fokus på FNs strategi for de 17 verdensmål og unges rolle i bestræbelserne på at opfylde verdensmålene og skabe en bæredygtig udvikling i verden.

En vigtig prioritet for Ulla Tørnæs i forbindelse med verdensmålene er unge. Både unge herhjemme i Danmark, men også unge ude i verden. Verden har nu den største generation af unge nogensinde, og derfor ønsker udviklingsministeren at bidrage til at inddrage og aktivere dem i arbejdet for at fremme verdensmålene.

Eleverne, der går i 3.M, 3.U og 3.Y og alle har samfundsfag på A-niveau, lyttede til udviklingsministerens gennemgang og deltog aktivt med kommentarer og elektroniske svar på en multiple choice quiz.

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i september 2015 på FN topmødet i New York. Udviklingsmålene sigter frem mod 2030 og lyder:

 1. Afskaf fattigdom i alle dens former overalt
 2. Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring og støt bæredygtigt landbrug
 3. Fremme sundhed og trivsel for alle i alle aldre
 4. Fremme kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring for alle
 5. Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk kvinder og pigers rettigheder og muligheder
 6. Fremme adgang til, og bæredygtig forvaltning af, vand og sanitet for alle
 7. Fremme adgang til billig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle
 8. Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle
 9. Opbyg en modstandsdygtig infrastruktur, støt inkluderende og bæredygtig industrialisering og frem innovation
 10. Reducer ulighed i og mellem lande
 11. Gør byer og lokalsamfund inddragende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige
 12. Fremme bæredygtigt forbrug og produktion
 13. Hurtig indsat for at bekæmpe klimaforandringer og dens indvirkninger
 14. Bevar og sikre bæredygtig udnyttelse af verdenshavene og andre hav samt marineressourcer
 15. Beskyt, genopret og støt bæredygtig udnyttelse af økosystemer og af skove, bekæmp ørkendannelse, stands jordforringelser og tab af biodiversitet
 16. Støt fredelige og inkluderende samfund, sikre adgang til retfærdighed for alle og opbyg effektive, ansvarlige og stærke institutioner på alle niveauer
 17. Styrk det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene

IMG_7304-web.jpg

Ikke-navngivet-2-web.jpg

IMG_7316-web.jpg

IMG_7312-web.jpg