Nyheder

Undervisningsministeren besøger Hands On Linjen

Nogle børn lærer bedst ved at bruge hænderne og omsætte det, de lærer, til virkelighed. Hands On er et tilbud til unge med praktisk begavelse fra 7. - 9. klasse. Eleverne kombinerer den traditionelle skolegang med to ugentlige undervisningsdage på enten Rybners Tekniske Skole eller Rybners Handelsskole. Det overordnede mål er at gøre alle elever uddannelsesparate og ivrige efter at tage en uddannelse. 

- Hands On kører nu på sit tredje skoleår, hvilket betyder, at de elever der startede på linjen i 7. klasse, nu snart er færdige med 9. klasse. Herefter bliver det naturligvis spændende at se, hvilke ungdomsuddannelser, de unge vælger, beretter direktør på Rybners, Olaf Rye Jensen.

Han fortæller, at det var under en studietur til København, hvor bestyrelsen og direktionen på Rybners blandt andet besøgte Niels Brock, NEXT, GL og Folketinget, at delegationen kom i dialog med Venstres undervisningsordfører Anni Matthiesen, og muligheden for et visit i Esbjerg kom på tale.

Teori i praksis
I løbet af besøget på Bohrskolens Vitaafdeling vil Merete Riisager og Anni Matthiesen overvære undervisningen i en af "Hands On-klasserne" og få en snak med elever og lærere. Alt sammen for at få et indblik i hverdagen på Hands On.

Der er også afsat tid til et møde med skolernes undervisere og ledelse, der kan fortælle om de erfaringer, de har gjort sig med samarbejdet.Læreren Anders Rauff og 7H arbejder eksempelvis med matematik i relation til et projekt, børnene har arbejdet med i værkstederne på Rybners Tekniske Skole.

I forbindelse med besøget deltager borgmester Jesper Frost Rasmussen, udvalgsformand Diana Mose Olsen, direktør for Børn & Kultur Jørn Henriksen samt skolechef Bo Meldgaard. Endvidere vil der naturligvis være repræsentanter fra henholdsvis Bohrskolens og Rybners ledelse - samt flere undervisere fra Bohrskolen og Rybners.

Fra Rybners deltager administrerende direktør Peter Amstrup, direktør Olaf Rye Jensen og afdelingsleder Jens Carlsen.

Undervisningsminister

Undervisningsminister Merete Riisager får mandag mulighed for at opleve, 
hvordan Hands On-elevernes hverdag fungerer. Foto: Steen Brogaard.


FAKTA om Hands On Linjen

- Undervisningen er praktisk orienteret, og eleverne skal arbejde med projekter, hvor de omsætter teori til praksis.

- Undervisningen er målstyret, så eleverne hele tiden ved, hvad de skal lære, og hvorfor de skal lære det.

- Eleverne bliver udfordret og gennemgår en dannelsesproces, så de bliver bedre i stand til at vælge en ungdomsuddannelse.

- Undervisningen er bygget op om projekter.

- Eleverne bliver introduceret for forskellige fagretninger og vil i løbet af de tre år få mulighed for at specialisere sig inden for en eller flere fagretninger som for eksempel butik/ handel, byggeri, madfremstilling, auto/transport, frisør, tandklinikassistent, el-fag og smedefag.

- Den enkelte elev får en mentor tilknyttet, og der bliver arbejdet målrettet med uddannelsesplaner.

- Folkeskolens faglige mål bliver sat ind i en virkelig sammenhæng, så eleverne får et indtryk af jobmuligheder­ og erhvervsliv.