Nyheder

Ugeavisen opretter ungdomsredaktion med elever fra Rybners og E.G.

Mange unge går rundt med et ønske om at prøve at arbejde journalistisk og få udsendt det, de producerer. Dette ønske bliver nu opfyldt for 32 elever i hold på otte ad gangen - fire fra hvert gymnasium - der til sammen udgør Ungdomsredaktionen UG+.

Den første UG+redaktion vil tre gange i fjerde kvartal 2014 levere artikler og billeder til 2-4 sider i Ugeavisen Esbjerg: én gang i oktober, én gang i november og én gang i december. Målgruppen er alle mellem 12 og 24 år.

Formålet med UG+ er at give de medie-, sprog- og samfundsinteresserede elever i 2.g mulighed for at eksperimentere og prøve kræfter med virkelig journalistik, der skal udgives i et virkeligt medie under vejledning af professionelle journalister. Eleverne får mulighed for at eksperimentere aktivt med flere medieplatforme - print, lyd, foto, video, web og sociale medier - men med printavisen som omdrejningspunkt. Forløbet vil også give eleverne indsigt i journalistiske genrer og metoder, pressens vilkår, roller, begrænsninger og ikke mindst ansvar og presseetik.

IMG_9074-lille.jpg

Tre-måneders-skift
Ved lodtrækning er det afgjort, at UG+redaktionens første redaktør kommer fra Esbjerg Gymnasium. Redaktøropgaven vil herefter gå på skift mellem de to gymnasier. Den journalistiske vejledning vil primært komme fra journalist på Ugeavisen Esbjerg, Mette Falther, men andre medarbejdere på Ugeavisen vil også blive inddraget sammen med gæstelærere.

En UG+redaktion kommer til at fungere i tre måneder, hvorefter en ny redaktion med otte journalister og en redaktør vil tage over og gennemgå samme forløb i første kvartal 2015.

Redaktionsmøder og slutredigering vil finde sted på Ugeavisen Esbjerg, mens selve produktionen kommer til at foregå ude på gymnasierne.

Alle elever, som er tilknyttet UG+, får efter aftale med begge gymnasier merit for deres journalistiske arbejde.

Den første UG+redaktion mødtes på Ugeavisen i fredags for at fastlægge deadlines og diskutere emner til første udgave af UG+.

IMG_9171-lille.jpg

UG+redaktionen
UG+ var topkarakteren på den karakterskala, der var gældende før 13-skalaen. Det stod for Udmærket Godt. Men navnet er også valgt, fordi UG kan stå for Unge og Gymnasier eller Ugeavisen og Gymnasierne eller Unge og Gode.