Nyheder

Unge i yderområder får lettere ved at begynde på teknisk skole

Efter sommerferien bliver det muligt for unge fra 9. og 10. klasse at begynde på teknisk skoles uddannelse inden for byggeri og anlæg i Ribe og Varde. Handelsgymnasiet Ribe, Varde Handelsskole og Handelsgymnasium og Rybners Tekniske Skole er indgået i et samarbejde om at tilbyde grundforløb 1 inden for byggeri og anlæg i Ribe og Varde. Det sker for at tiltrække flere elever til erhvervsuddannelserne, hvor behovet for faglært arbejdskraft i fremtiden er en udfordring for virksomhederne i kommunen.

DSC_0415 (1) web.jpg
Fra venstre er det vicedirektør på Rybners Lars Katzmann, forstander for Handelsgymnasiet Ribe Sune Ahrenkiel og viceborgmester Jesper Frost (V). De glæder sig alle over det nye tiltag, som skal tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne. 

Der har været et tydeligt politisk ønske fra Region Syddanmark om at øge tilgængeligheden til erhvervsuddannelserne i forbindelse med Undervisningsministeriets udbudsrunde i september 2017, så unge fra landområderne får lettere adgang til at begynde på en erhvervsuddannelse. Der har gennem de seneste år været et stort ønske fra virksomhederne i disse områder, om at få en bedre overgang fra folkeskolen til erhvervsuddannelserne, så de kan rekruttere i lokalområdet og ikke skal hente arbejdskraft i Esbjerg, hvor konkurrencen for faglært arbejdskraft er langt større.

Lærere fra alle skoler skal undervise
Samarbejdet giver mulighed for at udnytte de tre uddannelsesinstitutioners kompetencer bedst muligt. Det bliver lærere fra henholdsvis Handelsgymnasiet Ribe og Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, som skal undervise i grundfagene, mens lærere fra Rybners Tekniske Skole skal undervise i værkstedsfagene.

DSC_0423 web.jpg
I Varde skålede blandt andre borgmester Erik Buhl (V) for det nye grundforløb i Varde. "Det er vigtigt, at vi har noget at tilbyde de unge mennesker," sagde borgmester Erik Buhl blandt andet. 

Både Campus Varde og Handelsgymnasiet Ribe råder over egnede lokaler, som kan indrettes som værksted, hvor eleverne kan arbejde med praktiske opgaver. De skal for eksempel bygge legehuse eller redskabsrum med alt fra projektering, forberedelse og samling, så de er klar til salg. Når undervisningen kræver mere udstyr, vil eleverne følges med deres lærer til Rybners Tekniske Skole, hvor de modtager undervisning samt møder de andre elever fra skolen, som de skal forsætte deres uddannelse sammen med på grundforløb 2.

Lettere overgang til erhvervsuddannelser
Michael Mathiesen, som er både er formand for Dansk Byggeri Sydjylland og Rybners, glæder sig over, at overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelse for elever i udkantsområderne fremover vil blive lettere.

- Det betyder forhåbentlig, at der er nogle unge mennesker, vi kan samle op inden for byggebranchen. I denne her del af Danmark er vi i den situation, at der går væsentlig flere på pension, end der kommer til branchen for øjeblikket. Derfor betyder det meget, at flere unge mennesker vælger en uddannelse inden for byggebranchen. Der er rigtig gode fremtidsmuligheder. Alt tyder på at det bliver svært at blive arbejdsløs, siger Michael Mathiesen.


FAKTA
En erhvervsuddannelse er bygget op af grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløb 1 er for elever, som er gået ud af grundskolen inden for et år.
Ældre elever begynder direkte på grundforløb 2, som sigter mod én bestemt uddannelse for eksempel murer, tjener eller tandklinikassistent.
Grundforløb 1 kan vælges med forskellige toninger, for eksempel Byggeri, Metal og energi eller Mad og Café, men eleverne kan vælge at fortsætte på alle uddannelser på grundforløb 2.

Vil du vide mere om at begynde på grundforløb 1 i Ribe eller Varde, så kontakt en vejleder