Nyheder

Transport til og fra uddannelsen var et stort emne til valgmøde på Rybners

Frem mod kommunal- og regionsvalget den 21. november afholder Region Syddanmark en række valgmøder specielt for unge.

Formålet med møderne er at motivere de studerende til at stemme til regionsvalget. Undersøgelser viser, at særligt studerende på erhvervsuddannelserne har lav valgdeltagelse. Udover Rybners’ merkantile og tekniske erhvervsuddannelser besøger politikerne således også de sundhedsfaglige erhvervsuddannelser på Social- og Sundhedsskolen.

De fem regionale politikere, som var mødt op for at diskutere dilemmaer med de unge på Rybners, var Emil Hoffmann Madsen, Venstre, Karsten Uno Petersen, Socialdemokratiet, Holger Gorm Petersen, Nye Borgerlige, Niels Christiansen, Det Konservative Folkeparti og Anders Nielsen, Antimarxisterne.

Ikke-navngivet-5.jpg

Politikerne lagde op til en debat om fire temaer: sundhed, psykiatri, uddannelse og transport.

Er det samfundets opgave at sørge for, at du kan komme hurtigt i skole? Ville du rejse mere med offentlig transport, hvis det var billigere og hurtigere? Elever og politikere delte mange betragtninger med hinanden vedrørende disse spørgsmål, og også dilemmaet ”hurtigere mellem større byer vs. bedre dækning af mindre byer” gav anledning til debat.

Så ud over politikernes agenda med at få flere af de unge til at engagere sig i de lokal/regionalpolitiske spørgsmål og deltage i valget fik de også nye synsvinkler og betragtninger med sig hjem.

Bag valgarrangementerne står ud over regionen Ungdomsbureauet - en non-profit organisation, der blev stiftet i efteråret 2013. Ungdomsbureauets vision er at skabe den mest samfundsengagerede generation af unge nogensinde – hverken mere eller mindre.

DSC_0201.JPGHøj.jpg

 

Ikke-navngivet-3.jpg

DSC_0212.JPG