Nyheder

Vigtig information vedr. lukning af skolen

Rybners erhvervsuddannelser har lukket fra den 12. marts 2020.

Undervisningen for vores grundforløbselever fastholdes og vil foregå virtuelt, så vidt det overhovedet er muligt. Det betyder, at virksomheden ikke vil opleve ændringer i forhold til en evt. elev med uddannelsesaftale på grundforløbet lige nu.

Alt virksomhedsforlagt undervisning (VFU) for grundforløbseleverne og skolepraktikelever er pr. dags dato annulleret og vil, så vidt det er muligt, blive gennemført på et senere tidspunkt.

Vores hovedforløbselever vil blive bedt om at møde ind på virksomheden senest i morgen den 13. marts. Afhængigt af hvor mange uger eleven mangler af det pågældende skoleophold, vil eleven blive genindkaldt på et senere tidspunkt.

AUB-reglerne i forbindelse med hjemsendelse er endnu uafklarede, nærmere information følger.

Som udgangspunkt skal elever, der er på et skoleophold, når skolen åbner, møde ind hurtigst muligt. Afhængig af hvor lang tid skolen er lukket, kan der blive tale om en forlængelse af skoleopholdets slutdato.
I den forbindelse gælder der særlige forhold for EUX eleverne, idet de bliver på skoleopholdet og undervises virtuelt i EUX-fagene.

Alle skolens støttefunktioner: Praktikcentret, Vejlederne, Uddannelsessekretariatet m.fl. kan stadig kontaktes på mail og telefon som vanligt – se kontaktoplysninger på hjemmesiden.

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, skal I kontakte den pågældende uddannelsesleder, jf. nedenstående oversigt.

Anette Fuglkjær: Smede, skibsmontør, VVS & Blik og teknisk designer: 2345 5147, afk@rybners.dk
Karsten Grigel: Tømrer, murer, maler og elektriker: 6155 7572; kjg@rybners.dk
Marianne Kirk Nielsen: Kontor, handel, detail, frisør og tandklinik: 2946 6564, mkn@rybners.dk
Henrik Jørgensen: Kok, tjener, ernæringsassistenter og bager: 4014 0663, hjoe@rybners.dk
Grethe Gad: Ambulancebehandler: 2043 1292, amg@rybners.dk
Troels Iversen: Lager og logistik samt mekaniker: 2252 1518, tri@rybnes.dk

Desuden vil I også løbende kunne følge med på vores hjemmeside: http://www.rybners.dk/corona


Med venlig hilsen

Lars Katzmann
Direktør for Rybners Erhvervsuddannelser

Email: lak@rybners.dk
Telefon: 2888 7957

 

lille_corona_banner.jpg