Organisation

Bestyrelsen

De 12 personer er valgt for en fireårig periode til at varetage den overordnede ledelse af skolen.

Formand
Udpeget af Dansk Byggeri
Direktør Michael Mathiesen, Max Mathiesen og Søn A/S
E-mail: mm@mmsvarde.dk 

Næstformand
Udpeget af Dansk Erhverv
Direktør Leif Bjerre Hermansen, Danish Supply Corporation A/S
Telefon: 75 12 10 22
E-mail: lbh@lysholdt.dk

Udpeget af Tekniq
Direktør Claus Boel, El-firmaet Olesen & Jensen A/S
Telefon: 76 14 01 70
E-mail: clb@o-j.dk

Udpeget af Dansk El-forbund
Claus Lykke Christensen, Dansk El-Forbund Esbjerg
Telefon: 75 13 39 66
E-mail: clc@def.dk

Udpeget af Teknisk Landsforbund
Formand Johanne M. Gregersen, Teknisk Landsforbund Sydvest
Telefon: 76 10 46 00 / 40 98 05 97
E-mail: jgr@tl.dk

Udpeget af Dansk Metal
Formand Dan H. Rasmussen, Dansk Metal Vest
Telefon: 75 14 28 55
E-mail: 0402dar@danskmetal.dk

Udpeget af DI
Direktør Erik Madsen, Madsens Maskinfabrik
Telefon: 20 73 05 33
E-mail: em@madsensmaskinfabrik.dk

Udpeget af HK Sydjylland
Formand Annette Godsvig Laursen, HK Sydjylland
Telefon: 33 64 15 03
27agl@hk.dk

Udpeget af Esbjerg Kommune
Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Formand for Det Lokale Beskæftigelsesråd Henrik Vallø (K)
Telefon: 40 44 60 02
E-mail: heval@esbjergkommune.dk

Anders Schmidt Kristensen, Lektor, Ph.D., Aalborg Universitet Esbjerg
Telefon: 99 40 7673
E-mail: ask@civil.aau.dk

Medarbejderrepræsentanter
Formand for Uddannelsesforbundet, Rybners:
Finn Klinkby Marcussen (stemmeret)
Telefon: 79 13 44 75
E-mail: fma@rybners.dk

Lektor, cand. mag., MA Annette Skovgaard fra Rybners Gymnasier
Telefon: 76 13 33 23
E-mail: as@rybners.dk

Tilforordnet
Tillidsmand, HK
Helle Vad Christensen
Telefon: 79 13 45 16
E-mail: hvj@rybners.dk